The Department of Commercial Law within the University of Malta and the Malta Business Registry (MBR) have signed a collaborative agreement that shall provide a holistic framework of cooperation and enhance the exchange of information to their mutual benefit. 

The aim of the MoU is to provide a basis for cooperation which includes research material and information related to the study units or dissertations organized or taking place under the supervision of the Department of Commercial Law.  Additionally, this cooperation aims at identifying new opportunities and strengthening skills among students. 

“The signing of the present Memorandum of Understanding marks the beginning of a long-term partnership between the MBR and the Department of Commercial Law which will strengthen our cooperative efforts, academic pursuits, and professional achievements,” said Dr Tiziana Filletti Head of the Commercial Law Department within the University of Malta.

The Malta Business Registry’s Chief Executive Officer and Registrar Dr Geraldine Spiteri Lucas remarked that in the past few years, the Commercial Law went through a significant overhaul, yet it proved its resilience and ensured its quick adaptation to challenging scenarios.  ‘We believe that the University of Malta plays a significant role to encourage research in this sector. Commercial Law is the essence of the MBR’s work when safeguarding the best interest of the Maltese jurisdiction and this agreement replicates the one signed last year with the Accountancy Department which has proved beneficial in extending the involvement and talents of our students. The Malta Business Registry believes that through the guidance that is committed to providing according to the parameters established through the law, this agreement shall pave the way in ensuring that Malta stays at the forefront in this thriving sector’ said Dr. Spiteri Lucas. 

Minister for the Economy, EU Funds and Lands Silvio Schembri said that the FATF experience has brought up significant changes within this sphere; from establishing an accurate and up-to-date Beneficial Ownership Registry to the enhancement of due diligence in relation to compliance. ‘This agreement meets our own aspirations as a government, that is to keep on building bridges between the industry and the educational aspect. It is noticeable the significant interest amongst students who seek to have hands-on experience and to have direct involvement in the progress of our nation. The enhancement of research plays a crucial role in bolstering innovation that ensures Malta’s competitiveness globally’ said Minister Schembri.

The University Rector, Prof. Alfred J. Vella said “I believe that this cooperation with the MBR will enable the Department of Commercial Law to facilitate and enhance the performance of its respective functions and ensure the success of our students.”

The Department of Commercial Law forms an integral part of the Faculty of Laws at the University of Malta. The Department runs holistic undergraduate and postgraduate study programmes aimed at developing highly talented achievers in the area of commercial law, able to serve the public interest and to lead today’s and tomorrow’s businesses.

The MBR personnel will provide guidance to UM students in choosing dissertation research questions, allow visits to the MBR and relevant assistance to the lecturers within the Department of Commercial Law, including for the exchange of information when necessary and other forms of collaboration. 


STQARRIJA MT

Iżjed kollaborazzjoni bejn l-Università ta’ Malta u l-Malta Business Registry

Id-dipartiment tal-liġi kummerċjali fi ħdan l-Università ta’ Malta u r-Reġistru Malti għan-Negozji iffirmaw ftehim ta’ kollaborazzjoni li se jipprovdi qafas ħollistiku ta’ kooperazzjoni filwaqt li jsaħħaħ tqassim ta’ informazzjoni għal benefiċċju taż-żewġ naħat.

L-għan tal-ftehim huwa li jipprovdi bażi ta’ kooperazzjoni li tinkludi materjal ta’ riċerka u informazzjoni relatata ma’ suġġetti ta’ studji jew teżijiet li jkunu qed jiġu organizzati jew li jkunu qed isiru taħt is-superviżjoni tad-Dipartiment tal-Liġi. Barra minn dan, din il-kooperazzjoni tara li tidentifika opportunitajiet ġodda u li ssaħħaħ il-ħiliet tal-ħaddiema.

‘L-iffirmar tal-ftehim jimmarka bidu ta’ sħubija fit-tul bejn ir-Reġistru għan-Negozju Malti u d-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali li se twassal biex issaħħaħ l-isforzi ta’ kooperazzjoni, attivitajiet akkademiċi u kisbiet professjonali’ qal Dr Tiziana Filletti, il-Kap għad-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali fi ħdan l-Università ta’ Malta.

Il-Kap Eżekuttiv u Reġistratur Dr Geraldine Spiteri Lucas irrimarkat kif fl-aħħar ftit snin, il-liġi kummerċjali għaddiet minn bidliet sinifikanti li madanakollu uriet ir-reżiljenza u l-kapaċità li taddatta f’ċirkostanzi ta’ sfida. ‘Nemmnu li l-Università ta’ Malta għandha rwol sinifikanti sabiex tinkoraġixxi r-riċerka f’dan is-settur. Il-Ligi Kummerċjali hija l-qofol tal-ħidma tar-Reġistru Malti għan-Negozji sabiex tkun ikunu ssalvagwardjati l-interessi tal-ġurisdizzjoni Maltija kif ukoll rajna li dan il-ftehim jirreplika dak li ġie iffirmat is-sena li għaddiet mad-Dipartiment tal-Accountancy li wera kemm kien ta’ benefiċċju li nestendu l-involviment u t-talent tal-istudenti tagħna. Bħala Reġistru Malti għan-Negozji nemmnu li permezz ta’ gwida li kommessi li nagħtu skont li parametri stabbiliti mil-liġi, dan il-ftehim se jwitti triq sabiex nassiguraw li Malta tibqa’ minn ta’ quddiem nett f’dan is-settur’ qalet Dr Spiteri Lucas.

Il-Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet Silvio Schembri qal li l-esperjenza li ġabet magħha l-FATF rriżultat f’bidliet sinifikanti f’din l-isfera; mill-aspett li twaqqaf ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċċjarji billi jkun aċċertat li jkun korrett u kontinwament aġġornat għat-tisħiħ ta’ proċessi ta’ due diligence fejn għandu x’jaqsam compliance. ‘Dan il-ftehim jilħaq l-aspirazzjonijiet tagħna bħala Gvern, jiġifieri dik li nkomplu nibnu pontijiet fejn ir-regolatur u l-edukazzjoni. Huwa notevoli l-interess for l-istudenti li jaraw li jfittxu li jkollhom esperjenza diretta u involviment dirett fil-progress ta’ pajjiżna. It-tisħiħ tar-riċerka għandha rwol kruċjali sabiex timbotta l-innovazzjoni li tassigura l-kompettitività ta’ pajjiżna fuq livell globali’ qal il-Ministru Schembri.

Ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, Profs. Alfred J. Vella qal ‘Nemmen li din il-kooperazzjoni mar-Reġistru Malti għan-Negozji se tgħin lid-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali sabiex tiffaċilita u ssaħħaħ il-prestazzjoni ta’ funzjonijiet rispettivi filwaqt li tassigura suċċess għall-istudenti tagħna.’

Id-Dipartimemt tal-Liġi Kummerċjali huwa parti integrali tal-Fakultà tal-Liġi fi ħdan l-Università ta’ Malta. Id-Dipartiment imexxi għadd ta’ programmi ta’ studju f’livell ta’ undergraduate u postgraduate immirati lejn l-iżvillupp ta’ talen b’saħħtu fl-industrija tal-liġi kummerċjali li kapaċi jaqdu l-interess pubbliku u jmexxu n-negozji tal-preżent u l-futur.

L-entità tar-Reġistru Malti għan-Negozji se tara li tipprovdi gwaida lill-istudenti universitarji partikolarment fejn għandu x’jaqsam riċerki għar-teżijiet, tippermetti żjarat fl-entità stess u tagħti l-assistenza meħtieġa lill-akkademiċi li jgħallmu fi ħdan id-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali inkluż tqassim ta’ informazzjoni fejn neċessarju u forom oħra ta’ kollaborazzjoni.


Leave a Reply

%d bloggers like this: